Kiinteistöjen vaatimukset esteettömyyteen

Erilaisten kiinteistöjen esteettömyysvaatimukset eroavat toisistaan käyttötarkoituksensa mukaan.  Tehdään yhdessä tiloista kaikille sopivia ja saavutettavia!

Julkiset tilat 

Julkisten tilojen – esimerkiksi uimahallien, asiakaspalvelupisteiden ja kirjastojen – esteettömyysvaatimuksista säädetään valtioneuvoston rakennuksen esteettömyyttä koskevassa asetuksessa. 

Liikekiinteistöt 

Erilaisissa liikekiinteistöissä on lukuisia haasteita esteettömyyden kannalta. Esimerkiksi suuret mainospinnat ja kalustus vievät liikaa heikkonäköisten huomiosta. Siksi liiketilojen opasteilla on suuri merkitys tilojen käytettävyyteen.

Taloyhtiöt

Taloyhtiöissä on turvallisuuden takaamiseksi tarkat säännöt esimerkiksi poistumisteiden ilmoittamiseen sekä muun informaation jakamiseen.