Tutkimus

Esteettömyys liitetään vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnan toimintoihin. Teettämämme tutkimuksen mukaan erityisesti kauppakeskukset ovat haasteellisia ympäristöjä näkövammaisille. Olemme konsultoineet aktiivisesti Näkövammaisten liittoa kehitystyössämme.

Käyttökokemusten hyödyntäminen

Toteutimme ED Designin kanssa tutkimuksen, jossa haastateltiin henkilöitä, joilla on eriasteisia näkövammoja. Esteettömyysopasteilla lisätään yhdenvertaisuutta ja madalletaan mainittuja esteitä.

Tutkimuksesta tekoihin

Haastattelut koostuivat kahdesta osasta. Ensin haastateltavien kanssa käytiin yleisellä tasolla läpi tilassa liikkumista ja opasteiden yksityiskohtia. Seuraavaksi haastateltavien kanssa käytiin tutustumassa paikan päällä kohteeseen ja huomiot kirjattiin raporttiin, jota hyödynnetään esteettömyysopasteiden kehitystyössä. 

Kohteet

Haastateltavat ehdottivat kohteita, joissa käytiin tutustumiskäynnillä. Vierailimme Kauppatorin Monitorissa* sekä kauppakeskus Myllyssä Raisiossa.

*Kauppatorin Monitori on syksyllä avattu Turun kaupungin ja Kelan yhteinen keskitetty asiakaspalvelu, jonka suunnittelussa näkövammaiset olivat olleet mukana. Haastateltaville ei tässä vaiheessa kerrottu, että Logoa oli toteuttanut kyseisen kohteen opasteet, jolloin varmistimme objektiivisen palautteen.