Viisi vinkkiä esteettömyyteen

Esteettömyyden suunnittelussa on ajateltava tilaa kokonaisuutena. Suunnittelussa on hyvä huomioida viisi perusasiaa

  1. Erottuvuus

Opastekylttien tulee erottua taustastaan.

  1. Sopiva määrä tietoa

Opasteessa ei saa olla liikaa informaatiota: symbolin ja tekstin yhdistelmä toimii parhaiten.

  1. Sijoittelu

Sijoittelussa on tärkeää, että karttaopasteet sijaitsevat heti ovensuussa

  1. Kontrastit

Vahvat kontrastit ovat jopa valaistusta tärkeämpää.

  1. Standardikoot

Pistekirjoituksessa on tärkeää pitäytyä aina samassa standardikoossa.

Esteettömyys on kokonaisuuksien huomiointia

Huomioitavaa on, että pelkkä esteettömyysopasteiden tuonti tilaan ei tee siitä esteetöntä. Sokeille on hyvä tarjota etukäteistietoa tiloista esimerkiksi verkossa. Tästä voidaan ohjeistaa tilojen hallinnoijia erikseen.